Η τέχνη λαμβάνει ως μοντέλο την ίδια τη φύση

"Art takes nature as its model" Aristotle


 

Google+ Followers

Top Blogs

Facebook Page

Pinterest

Followers

Follow this blog with bloglovin

Follow Word Chimes